Upravitelj Nekretnina Online - Upravljanje nekretninama - Facility Management


Upravljanje nekretninama

Aplikacija Upravitelj Nekretnina Online namjenjena je agencijama koje se bave upravljanjem nekretninama

Aplikacija dolazi u paketu sa 5 jezika: hrvatski, engleski, njemački, talijanski, slovenski

Aplikacija Upravitelj Nekretnina izrađena je u Microsoft Asp.net tehnologiji i koristi Microsoft SQL Server 2012 bazu podataka.

Aplikacija omogućava interakciju između agencije za upravljanje nekretnina, suvlasnika zgrade i predstavnika stanara. Aplikacija omogućava transparentnost podataka tako da svaki suvlasnik u svakom trenutku može vidjeti stanje računa kako zgrade tako i svojeg. Predstavnik stanara može staviti odluku na glasovanje a suvlasnici mogu tu odluku donijeti ili odbaciti glasovanjem online. Agencija online generira račune za plaćanje pričuve koje suvlasnici odmah mogu platiti i imati uvid u sva svoja plaćanja. Agencija može jednim klikom poslati opomene o neplaćenim računima svim suvlasnicima ili pojedincima. Agencija može pisati obavjesti na koje svi suvlasnici mogu aktivno odgovoriti iz svog sučelja. Suvlasnici imaju transparentan prikaz dugovanja i transakcija sa računa njihove zgrade. Suvlasnici mogu vidjeti sve izvještaje banke (OTP-banka) o svim transakcijama. Vlasnik agencije za upravljanje nekretninama jednim klikom može izvesti sinhronizaciju plaćenih računa u bazi podataka. Aplikacija može sadržavati broj zgrada po potrebi.

S ovom aplikacijom možete upravljati nekretninama u bilo kojem gradu bez da budete prisutni fizički

Ova aplikacija uz potpunu transparentnost podataka, smanjuje troškove agencije za upravljanje nekretninama, a time smanjuje i troškove pričuve te povećava konkurentnost same agencije


UPRAVITELJ NEKRETNINA – DETALJI:

 1. Naslovna stranica sa ulazom u sučelja za suvlasnike, upravitelja zgrade i predstavnika stanara
 2. Svako sučelje sadrži podatke o zgradi, suvlasnicima i predstavniku, obavjesti, odluke, izvještaji, dugovanja, troškovi održavanja i ostalo
 3. Agencija za održavanje nekretnine može generirati obračune, pisati odluke i stavljati ih na glasovanje, zavesti troškove zgrade, sinhronizirati bankovne uplate itd.
 4. Unos tvrtki za obavljanje radova po gradovima
 5. Neograničen broj zgrada

Osnovna cijena aplikacije: 25000,00 Kn

Godišnji najam internet poslužitelja: 1500,00 Kn

Osnovno godišnje održavanje: 1500,00 KnZatražite besplatnu prezentaciju aplikacije

Upiti za izradu aplikacije Upravitelj Nekretnina Online molimo isključivo putem telefona:

 • TEL: 051 784 755
 • GSM: 092 188 5998

Primjer aplikacije: http://www.modulfm.com 

 • Održavanje i prodaja računala
 • Obrt za uslužne djelatnosti
 • Internet cafe
 •   Vinodolska 17
       51260 Crikvenica
 •   TEL: 051 784 755
       GSM: 092 188 5998
 •   storm@optinet.hr
 • Mapa svijeta

STORM prodaja i održavanje računala

Storm trgovina informatičke opreme.


www.storm-racunala.hr   INFORMATIKA

Uvjek sa Vama


Trenutnih posjetitelja:   411